Βραβεία 2021

Berlin Global Olive Oil Awards 2021

Goutis Estate

贝拉维斯塔

Πλατινένιο βραβείο

———————————

Goutis Estate

绅品

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

新鲜

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

绽放

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

平衡

Χρυσό βραβείο

 

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2021

Goutis Estate

海风

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

贝拉维斯塔

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

美唐

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

平衡

Χρυσό βραβείο

———————————

NYIOOC World Olive Oil Competition 2021

Goutis Estate

绅品

Χρυσό βραβείο

Berlin Global Olive Oil Awards: https://www.eliteoliveoils.com/?s=Goutis+Estate&post_type=product                                                               OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition: https://olivejapan.com/en/competition/2021-winners                                     NYIOOC World Olive Oil Competition: https://bestoliveoils.com/producer/amacs-administration-management-consulting-services-pc-2