Βραβεία 2019

 London International Olive Oil Competition 2019

 Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό Βραβείο

———————————

 Goutis Estate

Metron

Χρυσό Βραβείο

———————————

 Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό Βραβείο

———————————

 Goutis Estate

Premium

Χρυσό Βραβείο

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2019

 Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό Βραβείο

———————————

 Goutis Estate

Blossom

Αργυρό Βραβείο


NYIOOC World Olive Oil Competition 2019

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό Βραβείο

———————————

Goutis Estate

Metron

Χρυσό Βραβείο

———————————

London International Olive Oil Competition: https://www.londonoliveoil.com/awards-results-2019/quality-awards-medium-category-awards-2019/
OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition: https://olivejapan.com/en/competition/2020-winners
NYIOOC World Olive Oil Competition: https://bestoliveoils.com/producer/amacs-administration-management-consulting-services-pc-2