Βραβεία 2018

 London International Olive Oil Competition 2018

 Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό Βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό Βραβείο

———————————

 Goutis Estate

Sea Breeze

Χρυσό Βραβείο

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2018

 Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό Βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό Βραβείο


NYIOOC World Olive Oil Competition 2018

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό Βραβείο