Οταν ο M. Glenn to 2005 έγραφε στην 44σελιδη εργασία του (Πηγή 1), ότι η τεχνολογία της δημιουργίας φιλμ με  σωματίδια είναι μιά νέα, πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την Γεωργία, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της, από τα λαχανικά μέχρι την ελιά, τις αχλαδιές ή τις μηλιές. Η τεχνολογία δημιουργίας φιλμ με σωματίδια (κόκους) μπορεί να είναι επιιτυχής και αποτελεσματική μόνον εφόσον οι κόκοι του ορυκτού έχουν διάμετρο μικρότερη των 2 μικρά. Μέχρι σήμερα στην παγκόσμια αγορά διατίθεται μόνο ένα ορυκτό κατάλληλο για ψεκασμό με σκοπό την αντιμετώπιση των αρθροπόδων, ο καολίνης Surround WP. Οσο οι καταναλωτές γίνονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι σε θέματα οικολογίας, τόσο περισσότερο αυξάνει η ανάγκη για λύσεις στην αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών, χωρίς χρήση χημικών. Ο καολίνης με την πάροδο των ετών, φαίνεται ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό υποκατάστατο των χημικών σκευασμάτων όσον αφορά την μείωση των προβλημάτων από τα πολλά αρθρόποδο τα οποία προκαλούν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πετυχημένη αντιμετώπιση με χρήση καολίνη Surround WP, του φορέα της Xylella astisiosa, η οποία είχε απειλήσει με καταστροφή τους αμπελώνες της Καλιφόρνια. Eπίσης είναι σηματνικό το γεγονός ότι τα ωφέλιμα παράσιτα δεν υφίστανται καμμία ή ελάχιστη βλάβη σε αντίθεση με την χρήση του χημικού σκευάσματος Dimethoate.

Πέρα από τις τεκμηριωμένες θετικές επιπτώσεις δράσεις του καολίνη στην προστασία από τον δάκο, είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα πολλών μελετών, κυρίως στην Ισπανία αλλά και Τυνησία, που εξετάζουν  1. την αποτελεσματικότητα του καολίνη συγκριτικά με κλασικά χημικά σκευάσματα όπως το dimethoate, και 2. τις επιπτώσεις του καολίνη στην ποιότητα των καρπών όχι μόνο της ελιάς αλλά της μηλιάς ή της αχλαδιάς. 3. τις επιπτώσεις του καολίνη στα ωφέλιμα παράσιτα του ελαιώνα.

1. Σύγκριση καολίνη με dimethoate και χαλκούχα σκευάσματα

Εγιναν παράλληλοι ψεκασμοί σε ελαιώνες με ολική κάλυψη καολίνη, dimethoate ή χαλκούχου σκευάσματος (Πηγή 2). Στο διάγραμμα φαίνεται ότι ο καολίνης είχε πολύ καλή αποτρεπτική δράση στις προσβολές των καρπών από χτυπήματα δάκου, ενώ αντίθετα το dimethoate παρέσχε πολύ κακή προστασία ολική κάλυψη δέντρων σε κάθε περίπτωση). Σημαντική διαφορά επίσης κάνει το γεγονός ότι ο καολίνης έχει πολύ μεγάλο χρόνο θετικής δράσης (μέχρι 14 εβδομάδες, αν δεν υπάρχουν σημαντικές βροχοπτώσεις) ενώ το dimethoate απαιτεί ψεκασμούς κάθε 2 εβδομάδες. Για καλύτερη προσκολλητικότητα στα φύλλα συνιστάται η προσθήκη θερινού πολτού 3% – 5% στο βυτίο ψεκασμού. Σε όσες περιπτώσεις έγινε σε διάφορες συγκριτικές μελέτες  για ψεκασμό  με 3% ή εναλλακτικά 5% με καολίνη, δεν βρέθηκε κάποιο επιπλέον όφελος. Σε κάθε περίπτωση, ότι η κάλυψη του δέντρου με καολίνη πρέπει να γίνεται στο  100% της κόμης του δέντρου. Αν απαιτηθεί, ο ψεκασμός θα επαναληφθεί αμέσως στα σημεία της κόμης τα οποία δεν έχουν αποκτήσει ικανοποιητικό άσπρο χρώμα.

 

2. Ποιότητα των καρπών

Σε πολλές μελέτες που αφορούν διάφορους καρπούς (ελιές, μήλα, αχλάδια), έχει παρατηρηθεί ότι η κάλυψη των φυλλωμάτων και των καρπών με καολίνη επιφέρει είτε θετική επίπτωση (αύξηση του μεγέθους των καρπών – βάρους και διαμέτρου) είτε ουδέτερη, ενώ σε καμμία περίπτωση δεν καταγράφηκαν αρνητικές επιπτώσεις.

Σε μελέτη στην Ισπανία (EFFECT OF THE APPLICATION OF THE CAOLÍN IN OLIVO IN THE SOUTH OF TENERIFE (II).pdf), παρατηρήθηκε ότι σε δέντρα που ειχαν ψεκαστεί με καολίνη Surround WP,  υπήρξς αξιοσημείωτη αύξηση του βάρους των καρπών κατά 21% (από 1,54 γρ σε 1,87 γρ, η οποία δεν οφείλετο σε αύξηση της υγρασίας), ενώ η διάμετρος των καρπών αυξήθηκε κατά 12%, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα ιδίως για βρώσιμες ποικιλίες.

Η βελτίωση του μεγέθους των καρπών ερμηνεύεται από την σημαντική πτώση τησ θερμοκρασίας του δέντρου, λόγω του έντονα άσπρου χρώματος και της αντανακλαστικής ιδιότητος του καολίνη της κόμης (οφειλομενη στην πυριτική σύσταση του καολίνη). Η πτώση της θερμοκρασίας από 2C – 4 C, έχει ως συνέπεια την λειτουργία επί μεγαλύτερο χρόνο, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, της διαπνοής μέσω των στομάτων των φύλλων, με αποτέλεσμα την δημιουργία περισσότερων φυτικών ιστών στους καρπούς.

Στα διαγράμματα εδώ φαίνονται οι σχετικές επεξηγηματικές καμπύλες.

Eίναι σημαντικό ότι λόγω του πολύ μικρού  μεγέθους των κόκκων (<2 μικρά, δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία των στομάτων των φύλλων με αποτέλεσμα να μην παρεμποδίζεται η φωτοσύνθεση. Ο ζεόλιθος έχει κόκους μεγέθους 20 μικρά, ενώ ο ατταπουλγίτης κόκους μεγέθους 75 μικρά.

Tέλος, σε σύγκριση με το ευρέως χρησιμοποιούμενο Dimethoate, σε περιπτώσεις ολικής κάλυψης, ο καολίνης δεν έχει καμμία αρνητική επίπτωση στα παράσιτα τα οποία κυκλοφορούν στον ελαιώνα, ενώ το το dimethoate επιφέρει καταστρεπτική δράση σε αυτούς τους πληθυσμούς. (Πηγή 4).

Πηγή 1: Particle films a new technology for Agriculture.pdf

Πηγή 2 BACTROCERA OLEAE GMELIN CONTROL IN ORGANIC OLIVE FARMING, Nino Iannotta, C.R.A. Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura, Italy

Πηγή 3: Novasource – Surround WP General brochure

Πηγή 4: Effectiveness of Kaolin Treatment for the Control of the Olive Fruit Fly Bactrocera oleae in Tunisian Olive Groves 2016, Institut de l’Olivier (Station de Tunis), Université de Sfax, Rue Hédi Karray, 2080 Ariana, Tunisia)