Αρχική Blog news Health Claims

Health Claims

Πάνω από 100 παράγοντες και χημικά συστατικά εξετάζονται στα ελαιόλαδα Goutis Estate έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ποιότητα και τα θεραπευτικά χαρακτηριστικά της Ελαιοκανθάλης, ελαιασίνης , ελαιοευρωπεΐνης και άλλων αντιδιοξειδοτικών φαινολών που υπάρχουν σε υψηλά επίπεδα.

Smoke Point Not a Reliable Indicator of Cooking Oil Stability

There is no scientific basis for the common misconception that you shouldn't cook with extra virgin olive...

Cooking with Extra Virgin Olive Oil

Click on the fullscreen button to read the book in full-screen mode https://www.aboutoliveoil.org/evoo-most-stable-cooking-oil  

Evaluation of Chemical and Physical Changes in Different Commercial Oils during...

Click on the fullscreen button to read the book in full-screen mode https://actascientific.com/ASNH/pdf/ASNH-02-0083.pdf

Sensory Properties and Evaluation of Virgin Olive Oils

Abstract Sensory attributes of virgin olive oil (VOO) have always been a concern for all involved, from growers...

Why olive oil is the best oil for frying

Contrary to popular belief, olive oil is one of the best oils for frying.  The medium-high smoke...

New Phenolic Compounds Found in EVOO

The Mediterranean diet is the world’s most studied dietary pattern and has been shown to provide valuable health...

Effects of Extra Virgin Olive Oil (EVOO) Oleocanthal and Oleacein Content...

Published Online:1 Apr 2016 Abstract Number:1175.11 Abstract Data from limited dietary intervention trials suggest that the cardiovascular health benefit of...

Olive Oil Fraud: What’s Really in the Bottle in Your Kitchen?

David Silverman/Getty Images Unless you survive solely on a diet of dinners out and Seamless deliveries, it’s likely...

Component in EVOO Kills Cancer Cells

A new study has proven that an ingredient in extra virgin olive oil can kill cancer cells. The...

New Phenolic Compounds Unveiled at Harvard Conference

The “Mediterranean Diet and Workplace Health” conference was held at the Harvard School of Public Health in Boston, September 27 and 28...