Βραβεία 2021

Berlin Global Olive Oil Awards 2021

Goutis Estate

Bella Vista

Πλατινένιο βραβείο

———————————

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Fresh

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Blossom

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Balanced

Χρυσό βραβείο

 

———————————

OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition 2021

Goutis Estate

Sea Breeze

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Bella Vista

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Metron

Χρυσό βραβείο

———————————

Goutis Estate

Balanced

Χρυσό βραβείο

———————————

NYIOOC World Olive Oil Competition 2021

Goutis Estate

Bitter Gray

Χρυσό βραβείο

Berlin Global Olive Oil Awards: https://www.eliteoliveoils.com/?s=Goutis+Estate&post_type=product                                                               OLIVE JAPAN International Extra Virgin Olive Oil Competition: https://olivejapan.com/en/competition/2021-winners                                     NYIOOC World Olive Oil Competition: https://bestoliveoils.com/producer/amacs-administration-management-consulting-services-pc-2